Khuyến Tu Tâm

Luân Hồi : ( Luận kiếp trước, kiếp sau)

Luân hồi: Nay điển thơ phúc đáp

Đầu thai do quyền pháp Diêm Vương

Sau khi xử giải tai ương

21408. Xong cuộc luận tội, lên đường đầu thai

Nhập dương gian quyền ngài Thượng Đế

Biến nhân thành hình thể nhiệm mầu

Xác hồn biến thể chung thâu

21412. Đánh vào thực tại hoặc trâu hoặc gà…

Chứng minh đó luận ra rất khó

Đạt huệ tâm… tin có Vô Vi

Khôn, dại điều được tầm tri

21416. Tùy theo năng khiếu Thiên y cấy vào

Nay, bài luận kiếp sau, kiếp trước

Có đôi khi thiện phước trữ dành

Tại sao… ta chẳng gặp lành

21420. Bởi nhân kiếp trước chẳng hành tu thân

Hoặc kiếp trước ta lâm nghiệp dữ

Tâm ác tà chẳng trữ thiện lương

Kiếp này phải trả tai ương

21424. Dẫu ta hiền hạnh vẫn vương ngục tù

Có người hỏi : Sao tu chẳng thưởng?

Đợi kiếp sau được hưởng… bất công!

Thưa rằng: Đám mạ ngoài đồng

21428. Nhà nông cày cấy chờ mong đêm ngày …

Mồ hôi đổ chảy dài mi mắt

Trổ đòng đòng chưa chắc được ăn

Hiện cày hiện cấy ủ phân

21432. Đôi khi gặp hạn khổ công cấy cày

Nghĩa Vô Vi truy hoài chẳng hết…

Như học chữ… tới chết, chữ còn…

Học hoài học mãi, tuổi mòn

21436. Chữ mãi mãi còn …ta chết, ta tiêu…

Sách có chữ… hồn xiêu phách tán

Phách là xác! Suốt đoạn đường đời

Còn hồn xiêu bạt muôn nơi

21440. Hồn có tu tập ngõ Trời được lên

Hồn lắm tội! Yên nền địa phủ

Quỷ đầu trâu ru ngủ Thế gian

Ta còn sống, còn dọc ngang

21444. Khi ta lâm tử hồn mang Diêm đình

Chừ lúc đó… được nhìn thấy quỷ

Còn sống đây thử nghĩ… quỷ đâu ?

Tàn mạng mới đặng quỷ thâu

21448. Thâu về Diêm cõi để chầu Diêm vương

Luận cho kỹ nẻo đường sanh tử

Chữ luân hồi tích trữ là đây

Kiếp trước…, kiếp kế… kiếp này

21452. Điều do ta dựng, ta gầy tội ta

Ta là ma ! Hay là ta quỷ

Thánh biến Phàm do ý biến minh

Nếu ta tin tưởng thiêng linh

21456. Nghi hành chánh đúng là mình đức ưu

Tu là có!…Không tu không có

Cõi Vô Vi cửa ngỏ linh hồn

Ai người tin tưởng Chí Tôn

21460. Mến thiện dập dồn hướng vết từ bi

Để trả nghiệp, nghĩa truy cùng tận

Tại sao ta tu chẳng hưởng nhờ ?

Kiếp sau mới được sướng đời

21464. Thưởng ban quà tặng bấy giờ… đắng cay!

Lấy thí dụ… thường ngày làm việc

Chưa có lương, quá kiệt… phải vay

Hôm nay ăn để ngày mai

21468. Ngày mai lại mượn chờ ngày lĩnh lương

Nghèo phải mượn bi thương là đó!

Trải công làm mới có bạc tiền

Được tiền ta phải trả tiền

21472. Đầy vơi tháng tới có phiền cùng không?

Đã vay nợ ! Không lòng chịu trả

Khi túng cùng ai chả mượn cho

Có nợ… Ta ráng phải lo!

21476. Ngày đêm sớm tối ốm o gầy mòn

Tu cũng vậy!… Bởi còn kiếp trước

Bị lỗi lầm quy ước luật Trời

Kiếp này sanh ra hiện đời

21480. Ta tu, ta trả đầy vơi kiếp rồi!

Hiểu nghiệp căn than ôi!… khổ nghiệp

Tỉnh ngộ mau, tu kịp, tu hơn

Kịp tu, trả nợ căn dơn

21484. Muốn khá đạo liễu tu hơn, tu thừa

Có những kẻ muối dưa chay lạt

Nhà lầu cao tiền bạc đầy kho

Bởi kiếp trước hắn đã lo

21488. Ưu hạnh đức độ được đò chuyển sang

Nên kiếp này bạc vàng dư để

Lại tiếp tu sợ trễ đường Trời

Có người tu khổ suốt đời

21492. Có người tu được lúa Trời thưởng ban

Luân hồi đó! Gian nan cũng đó

Tạm đại cương chỉ rõ cho đời

Điển Thơ nay có mấy lời

21496. Tu! Là giải bớt nghiệp đời bi thương

Bớ sanh chúng hướng đường Thầy chỉ

Đừng ham mê ngủ nghỉ hư thân

Đời là một kiếp phù vân

21500. Bao nhiêu tan tựu bao lần hiểu chưa?

Ai chấp nhận muối dưa thanh đạm

Đó là người tự bám mối giềng

Luân hồi luôn chuyển liền liền

21504. Nhãn tiền hiện tại tháp kiềng cái ta

Ngày tháng lụn trăng tà chít bóng

Nỗi niềm riêng ai dọng chuông bi?

Ai tâm hồn muốn đáo tri

21508. Phải thuần đức đạo từ bi nhúng nhường

Đạo và đời hai đường chung lối

Âm và dương hai mối rẽ phân

Định luật vũ trụ xoay vần

21512. Đời đời kiếp kiếp hồn thân luân hồi

Không cần nói đãi bồi hơn thiệt

Mà kiếp này thử… sẽ biết liền

Ăn ngay ở thẳng tâm hiền

21516. Bạn bè sẽ thích mối giềng kết giao

Không cần nói tu cao học giỏi

Tàu muốn dừng neo đỏi mới dừng

Đỏi neo mà bỏ lưng chừng

21520. Tàu sẽ lừng khừng bởi sóng nhấp nhô

Kiếp trần tại ta tô, ta vẽ

Ác và thiện hai rẽ đường đời

Trót sanh cuộc tử không rời

21524. Có tu có tiến có nơi chỗ ngồi

Tri cho rõ luân hồi tại đó

Kiếp phù sinh như gió với mây

Hiện ta tại thế gian này

21528. Sửa tâm thiện tánh góp đầy tình thương

Thuyền nhân quả như gương với bóng

Mọi giống loài chung sống quả cầu

Sanh tử điều thể như nhau

21532. Bia lưu hồn ký trước sau đó mà

Kiếp hiện tại là quà chuyển tiếp

Mỗi kiếp tu điển nhiếp thiêng liêng

Cứ cho là có hồn thiên

21536. Thiện đức chút nữa an yên tâm mình…

Trở lại cảnh thế tình phiền não

Cõi Ta bà hỗn láo dữ hung

Bị đày bị đọa khổ cùng

21540. Thế tại sao? Chẳng hòa chung hảo hiền

Luân hồi mãi tháp kiềng khổ mạng

Luật tử sanh nguyên bản án hình

Suốt cuộc luận án nghiêm minh

21544. Tội tình phải trả cực hình đọa luân

Mãi làm ác! Không dừng bước ác

Luật Vô Vi xử phạt cân phân

Cái hồn, cái xác, cái thân

21548. Chung gông ngục đọa, vạn phần khổ đau

Đường ánh sáng trước sau không thấy

Lộ ác tà! Lại lấy làm tin

Phật Thầy truyền để bút kinh

21552. Phật thương Phật chỉ… tự mình làm nhơ

Toàn thi tập bài thơ Phật học

Đại ý là ráng đọc, ráng tri

Nếu ai muốn hiểu huyền vi

21556. Từ từ tìm nghĩa bài thi Phật Thầy

Lục Tự chữ đâu gây khăn khó

Người có tâm điều có đức tin

Tội làm tự tại do mình

21560. Không tin lời Phật mà rinh ma về

Mọi câu chuyện đầu đề tội lỗi

Hiểu mà từ để khỏi đọa luân

Nếu ai tin niệm không ngừng

21564. Câu kinh Lục Tự, thiên luân chấp lời

Chung Vũ Trụ chung Trời chung khổ

Luật luân hồi chẳng chỗ nào thừa

Điều chung trong cuộc nắng, mưa

21568. Trần lao khổ bấy, chẳng chừa giống chi

Nghiệp vay trả duy trì sanh, tử

Đủ sắc dân, ngôn ngữ không đồng

Nơi đâu cũng có Giáo Tông

21572. Giống nào mầm ấy khó mong thoát Trời…

(còn tiếp…)