Khuyến Tu Tâm

Niệm Tâm

Một câu chuyện nhãn tiền Thầy kể

Tín hữu nào tâm để chịu tin

Ăn chay là tự kiểm mình

51832. Thẳng ngay là chuyện điển hình đạo gia

Nắng Di Đà trùm qua vạn núi

Rừng từ bi mát suối Lưu Ly

Cùng chung trong cuộc chuyển di

51836. Dõi tâm nguyện niệm hướng đi Phật Thầy

Đường trần trượt lội lầy mưa phủ

Nhắn mấy ai… giấc ngủ đê mê

Tràn về niềm đạo tràn về

51840. A Di Đà Phật, mê nghê chi hoài

Lục Tự đó! Kêu nài chi nữa

Niệm Tâm đi! Thường bữa hẳn hay

Huyền diệu thay! Lúc Thiên xoay

51844. Đức Trời, Mẫu Mẹ, Phật Thầy cứu cho

Tu là đó! Ráng dò cho kỹ

Mở thiện tâm ý nghĩ đừng lầm

Bất cứ đi, đứng, ngồi, nằm

51848. Mồm niệm Mô Phật, Phật Tâm đó mà!

Tâm đừng vướng đường tà trăm mối

Những mưu thâm khuất lối đạo hành

Làm sao tâm niệm được rành

51852. Bởi tâm còn nghĩ tròng trành sân si

Bút thơ rằng…từ bi đại độ

Mùa Hạ nguơn giác ngộ Phật truyền

Ai …là giềng mối đạo huyền

51856. Công phu niệm Phật thường xuyên tháng ngày

Lòng thiện niệm theo Thầy học đạo

Để thoát mùa nghiệp khảo nợ truy

Nguyện lời theo hướng ánh y

51860. Nam Mô lục tự từ bi xây nền

“Tâm tích Phật ơn đền oán bỏ

Phật tích tâm khai ngõ Thiên Đàng”

Tu đi hướng Đạo Tâm Vàng

51864. Niệm tâm cho vững Thiên Đàng bước qua

Tự tâm ta kiểm tra hồn thể

Nhắc tâm tu đừng trễ thời gian

Tiếng chuông vọng dã chiều tàn

51868. Khuyến tu hướng tắt lẹ làng bớ ai!

Dù bước trượt dặm dài rời rã

Dù nặng tội nghiệp quả khó khăn

Niệm tâm Phật tánh an bằng

51872. Hướng hồi cho kịp ăn năn tội tình

Tự quy tâm soi minh chân thật

Noi hướng đường tu tắt Mẹ Thầy

Nam Mô đức thiện tràn đầy

51876. Bể trầm rong ruổi tháng ngày an yên

Lịnh Bề Trên vang rền réo gọi

Ráng tu tâm tìm cội Di Đà

Tự quy tâm Phật tại gia

51880. Sở cầu thiện niệm chan hoà từ bi

Lục tự kinh Thiên y chứng chấp

Ngại chi lòng tu thấp tu cao

Có tu giảm nghiệp khảo đau

51884. Bớt đi sân hận niềm trao nghĩa tình

Đường đại đạo tự mình xây đắp

Tự rước khổ chôn lấp khổ đi

Sẻ hồn ta thấy từ bi

51888. Tu là cõi phúc ngại gì không tu

Phật đâu tốn cắc xu trần thế

Phật tích tâm đáo để thiện hiền

Tâm mà tích Phật hữu duyên

51892. Khuyến chung nhân loại thiện hiền ráng lên

Đường hạnh đạo ráng bền tâm bước

Nẻo vô vi Mẹ rước, Phật chờ

Tin Trời, tưởng Phật tôn thờ

51896. Tu đừng hẹn tháng, hẹn giờ không nên

Luôn sở nguyện đừng quên mới đặng

Phật mô tâm từng chặng quan hà

Đâu cũng có Phật đó mà

51900. Khắp trong vũ trụ tại nhà, tại tâm

Đêm thanh nhẹ niệm thầm lục tự

Mở lục căn tích trữ đạo nhà

Cho hồn thắm đượm Di Đà

51904. Tẩy mê uế trượt quỷ ma xa rời

Thắp nén hương y lời tâm đúng

Lục tự kinh niệm trúng đừng sai

Thẳng ngay tâm vững thẳng ngay

51908. Việc làm cho trúng đừng sai, đừng lầm

Tâm ý nguyện một lòng vững chắc

Phật chấp lời chân thật đó mà

Phật đâu chấp niệm rườm rà

51912. Chủ tâm không có thiệt là xảo ngôn

Bởi khi niệm ôn tồn kính cẩn

Mắt luôn luôn nhìn thẳng từ bi

Tâm đừng dao động nghĩ suy

51916. Tròn câu lục tự Phật ghi rõ ràng

Đó! Là một kho tàng vô tận

Phật chấp lời là thắng đức tin

Thầy khuyên trong giới luật kinh

51920. Luôn luôn giữ vững tâm mình đừng xao

Đường Đạo tiến nêu cao ý chí

Trụ cho tinh thần khí hanh thông

Sở cầu nhứt dạ niệm tâm

51924. A Di Đà Phật một lòng thẳng ngay

Đạo diệu bởi những ai cố gắng

Cố gắng là toàn thắng quỷ vương

Chánh tâm! Ma quỷ phải nhường

51928. Tà tâm đạo miệng là phường quỷ ma

Phật tích tâm mới là thắng cuộc

Tâm tích Phật, liều thuốc siêu sinh

Đức trọng là quỷ thần kinh

51932. Đức mà không có quỷ rinh dể dàng

Đừng trì huỡn, muộn màng, hối tiếc

Đừng mê sa lâm thuyết quỷ yêu

Chúng sanh nào muốn sinh siêu

51936. Thầy rằng…cố gắng sớm chiều công phu

Hiểu được Đạo là tu rất dể

Biết ăn chay đâu trễ muộn màng

Bởi nên Tâm Đạo Ánh Vàng

51940. Khuyến tu hiền hạnh sửa sang tâm mình

Tâm mở nẻo quang minh rộng lượng

Ráng đậm đà chiều hướng từ bi

Từ bi là hướng hồi quy

51944. Làm lành lánh dữ là đi đúng đường

Thấy kẻ khổ tình thương sẵn có

Giúp đỡ người lâm khó cảnh tình

Việc làm mình sẽ Phật nhìn

51948. Phật nhìn Phật chấm siêu sinh dể dàng

Còn những kẻ ngang tàng hống hách

Thầy rằng…đây, tâm rách tả tơi

Bởi không tin tưởng Phật Trời

51952. Thầy đây rằng… sẽ y lời chẳng sai

Niệm Mô Phật niệm hoài đừng chán

Chữ từ bi tâm ráng đừng quên

Đường Đạo niềm trọn tiến lên

51956. Nghiệp lực giảm bớt hai bên vai gầy

Tâm đừng nghĩ nghĩa này, nghĩa nọ

Dạ đừng so xiên xỏ bạc tiền

Cãi lời Thầy sẽ chuốc phiền

51960. Chuốc phiền sẽ bị quỷ kiềng hai chân

Ráng kìm vững tâm thân hiện tại

Đường Đạo hành đừng ngại gần xa

Bể sầu ta ráng vượt qua

51964. Niệm câu Mô Phật đậm đà đừng quên!

Để tránh cuộc khổ bền đe dọa

Đường tắt đây…mở ngõ tự do

Trì câu Lục tự khỏi lo

51968. Tâm luôn hạnh kiểm… đắng đo khó tồn

Đạo mà tồn bởi dồn phước đức

Vững niềm tin, mới được bền lòng

Cá tu còn hóa thành long

51972. Chẳng lẽ công đức mà không được gì?

Chịu gian khổ lạy quỳ niệm Phật

Chẳng lẽ nào hướng tắt Thầy sai?

Vậy thì những kẻ tâm ngay

51976. Phật vẫn chứng nhận,… cho ai chịu hành

Làm sao biết rõ rành Phật chứng

Lòng Thầy đây khó vững chứng minh

Nào ai thấy cuộc siêu sinh

51980. Tâm phàm xác trượt nào nhìn được xa

Tin lời Thầy! Đậm đà đừng bỏ

Ráng tu tâm, chịu khó Nam Mô

Dốc lòng Phật Đạo điểm tô

51984. Tròn câu chung thủy giáo đồ Phật tông

Từ bi tâm gieo mầm tín đức

Từ bi tánh nghiệp lực tiêu tan

Trăng khuya soi bóng muộn tàn

51988. Tu là khởi điểm mở màn thiện tâm

Thương sanh chúng bút lòng giải rõ…

Cho chúng sanh lớn nhỏ thông qua

Thầy rằng…mầm đạo bi Ca

51992. Truyền lưu vết tích đậm đà khuyến tu

Người hiểu đạo tâm mù không có

Càng thông tâm, càng rõ nhiệm màu

Con sông chỗ lở chỗ bồi

51996. Con đường nào chẳng in sâu chân người

Bởi mới có đời hư, thế tận

Bể Hà sầu dãi nắng dầm mưa

Lành thay tu sớm là vừa

52000. Khuyên ai tội lỗi nên chừa đừng va!

Đạo diệu bởi lòng ta niềm nở

Lòng thẳng ngay đừng trở thay lòng

Sống còn đây…cố gắng công

52004. Tu hành cho kịp mới mong thuận Trời

Cố tránh cuộc tuổi đời cặn bã

Ngày mỏn hơi nghiệp quả không còn

Tuổi đời này sẽ hao mòn

52008. Hữu hình hiện đại khó còn huống chi

Núi sông có còn di còn chuyển

Huống chi người một kiểng, hai quê

Ráng tu! Mà có đường về

52012. Xác thân cát bụi hả hê đón chờ…

Cảnh biệt ly ai ngờ phút cuối

Bao nỗi niềm lủi thủi mang theo

Nợ nghiệp nó mãi đu đeo

52016. Vướng chân bãi trượt hiểm nghèo triền miên

Đời vất vả ngửa nghiêng suốt cuộc

Đạo cho đời ngọn đuốc soi tâm

Năm canh gõ nhịp tim dần

52020. Tiếng chuông cảnh tỉnh lệ thầm buồn rơi

Mở rộng tâm đón lời giáo hóa

Giáo lý Thầy ráng khá mà tin

Tìm đạo, hiểu đạo, hiểu kinh

52024. Trì công gắng bó đậm tình từ bi

Đường là đạo! Ráng trì cho vững

Niệm Nam Mô, Phật chứng minh lòng

Sống năng lập đức Thầy mong

52032. Thông minh, dốt nát cũng đồng như nhau

Tu là vượt tu mau để vượt

Lo chi mùa bể trượt trầm luân

Luyện tâm để tránh gian truân

52032. Luyện chân đừng để mỏi dừng hướng ma

Hãy cố gắng xông pha niềm đạo

Ráng niệm Phật kiến tạo đức tin

Để vượt thế giới u minh

52036. Trì tâm mà gắng đọc kinh sớm chiều

Đâu phải mỏ chuông nhiều mà đắc

Lục tự kinh niệm chắc mới hay

Tu hành thuận hướng chuyển xoay

52040. Tin Thầy thì cứ theo Thầy trì tu

Niệm Mô Phật công phu niềm đạo

Chữ Di Đà ráng thạo, ráng thuần

Kịp mùa thế vũ chuyển luân

52044. Quy y Tam Bảo, Thầy mừng Phật thương

Theo ánh sáng lên đường tu tập

Khá dõi tâm cập nhật hướng đi

Niềm tin thiện nguyện tu trì

52048. Trăm năm đường hạnh từ bi sáng ngời

Thiên Hoa mở dứt đời ma quỷ

Đạo Tâm Vàng thiết bị khai đường

Tâm tu hòa thiện mười phương

52052. Tân ngươn thiết lập đẹp nhường xiết bao

Lời cặn kẽ dặn trao sanh chúng

Ráng tập làm y đúng thánh hiền

Đây mùa sám hối thiêng liêng

52056. Thầy rằng…thế giới nhãn tiền kề bên

Theo Ánh Đạo đừng quên lời đạo

Tập hằng ngày cố tạo đức lành

Tâm phân phải, trái rõ rành

52060. Kịp kỳ giác ngộ chuyển nhanh hướng Trời

Đường đại đạo soi đời tiến bước

Tin lời Thầy! Là được đức đầy

Luyện câu lục tự hằng ngày

52064. Lòng ngay dạ thẳng hơn Thầy, hơn Sư

Thầy nhìn thấy đạo hư nhiều quá

Tợ như là đám mạ bị sâu

Chủ mạ nhìn thấy mạ, sầu…

52068. Đạo hư nhiều quá, Phật rầu thế nhân

Để sửa lại san bằng đại chúng

Cho những ai tu chủng mầm bi

Trực hành theo bước ánh y

52072. Niệm cho hồn diệu nhớ ghi thiện hiền

Bút thơ đạo Thầy khuyên nhắc nhớ

Mùa hạ nguơn kỳ tới rất kề

Ráng tìm hướng gởi hồn về

52076. Theo mùa lá rụng Bồ đề mà đi

Chú tâm niệm Phật trì tư tưởng

Miệng Nam Mô tín ngưỡng đầy đầy

Mến đạo phải nhớ…lời này

52080. Dồn hết tín ngưỡng vào đây mà trì

Nam Mô Phật Tâm y chánh giáo

Dồn như tâm cho thạo tâm như

Niệm miệng tư tưởng cao dư

52084. Chỉ cần một niệm Bi từ chứng minh

Đại Đế tiếp câu kinh chánh đạt

Đức Bồ Đề thưởng phạt giác tha

Mâu Ni Đức Phật Thích Ca

52088. Cũng điều chấp nhận lời ta sở cầu

Không, không, không ba câu ráng học

Muốn thành công khá đọc kinh Thầy

Tam vô ba chữ nghĩa này

52092. Muốn được chánh quả hãy gầy đức tin

Tâm tư tưởng do mình phát nguyện

Còn như là luôn miệng Nam Mô

Tâm thô tợ thể cơm khô

52096. Nam Mô ngoài miệng, dâm ô trong lòng

Ma quỷ chứng, chớ hòng Phật chứng

Muốn thành công nắm vững ý Thầy

Muốn cho Phật chứng lời đây

52100. Tâm lời y đúc như Thầy kể trên

Niệm không phải cầu hên, cầu phước

Cũng không phải ghét trượt chán đời

Niệm Tâm theo hướng Phật Trời

52104. Việc hành chánh đạo cho đời thuận an

Chung hướng nguyện đầy tràng bổn thiện

Chung Cha Trời linh hiển niềm tin

Rất gần ngày Phật kiểm nhìn

52108. Thầy khuyên sanh chúng niệm kinh Di Đà

Nắng trải lộ đã già mấy độ

Nghĩa luân hồi vạn cổ, ai hay?

Tội từ lung khởi là đây!

52112. Ráng lên bớ chúng Phật Thầy đang trông

Từ cây cỏ, cọng lông, cục đá

Cũng điều do duyên quả nghiệp căn

Tin Thầy tự rửa tội lần

52116. Đạo Tâm Ánh thiện kết thân duyên Trời

Ai hữu phước duyên đời bấy thuở

Chuyện Ta bà sống ở, thác về

Lộ Thiên Phật Quốc đang kề

52120. Đừng ghé Địa Ngục não nề hồn thân

Đường tu tắt lần lần tiến tới

Ráng giữ câu lục giới duy tâm

Vạn niên huynh đệ nghìn năm

52124. Điều do căn cội Phật tâm bồ đề

Nhân và nghĩa đề huề tâm dạ

Thiện hiền căn nghiệp quả không đeo

Niệm câu lục tự, qua đèo

52128. Tin Thầy mến đạo thoát eo ngục trầm

Ráng dưỡng đức, gieo mầm bi chủ

Niệm Nam Mô mở đủ lục căn

Nhứt tâm, nhứt trí, tựu thần

52132 Niệm tâm cho vững bước lần đường sen

Bước trần trượt bon chen khuất lối

Giác ngộ mau mở rối giác tha

Quỷ ma thường ở trong ta

52136. Thường giục chuyện quấy khó qua luân hồi

Đường giải thoát như đồi nắng đẹp

Hãy mở tâm mà ghép Nam Mô

Cây khô tưới nước cũng khô

52140. Người năng hạnh thiện Nam Mô Phật lòng

Đừng gây tội chìm trong bể trượt

Mà cố làm thiện phước cho nhiều

Hoàng hôn tỏa ánh nương chiều

52144. Ruộng bi mầm thiện, trổ nhiều mạ xanh

Ráng hảo hòa em anh huynh đệ

Thương chúng sanh như thể thương ta

Niệm sao cho nhuận Tâm Đà

52148. Trên thuận dưới hòa hiếu thảo gia yên

Niệm Nam Mô dứt phiền, bỏ ác

Nguyện chúng sanh tránh sát phạt nhau

Đừng gây nên cảnh máu đào

52152. Xương cao hơn núi làm sao thái hòa!

Nếu nhứt thiết chung nhà Mô Phật

Thì Ta bà Thầy chắc an vui

Đâu còn tranh cảnh ngược xuôi

52156. Thái bình thịnh vượng, đâu mùi tanh ôi

Quỷ đâu có trùm ngôi thiên hạ

Ma đâu tài, nghiệp quả đâu vương

Chung mùa đạo giới niềm thương

52160. Thái bình thịnh vượng, phố phường an khang

Đạo cho đời hành trang thiện hạnh

Ai chịu tu rổi rảnh lắng nghe

Thơ Thầy, lời Mẹ êm re

52164. Tu… tâm một chữ diễn e dài dòng

Trăm ngàn tự hòa trong một tự

Trăm lời khuyên ráng trữ chữ tâm

Tâm mà định được sáng tâm

52168. Phật màu sẽ hiện tu tầm đâu xa?

Ngày vào Hạ thế ma quỷ quấy

Đạo khuyên đời giữ lấy mầm bi

Sở cầu gieo cấy thiện y

52172. Cho đời bớt cảnh chia ly lệ tràn

Đại Thế Chí pháp đàm giáo lý

Thơ bút rằng… đúng ý Thích Ca

Bổn Sư đã đặt đề ra

52176. Nam Mô sáu chữ ráng mà niệm tâm

Niệm cho thông hồn thân cải sửa

Như giờ cơm thường bữa đừng quên

Niệm đây không phải cầu hên

52180. Mà là nguyện niệm lập nền tâm bi

Phật sẽ kiểm Thiên y sẽ rước

Hoặc tái sinh hưởng phước lộc đầy

Tiến tu sẽ hướng theo Thầy

52184. Sao Thiên quê cũ chân mây Mẹ chờ

Tu không phải tính giờ tính tháng

Điểm đầu tay mỏi chán kinh cầu

Con thoi tóc rủ phai mầu

52188. Thầm than trách phận xe tàu nào đưa?

Niệm Tâm như muối dưa mộc mạc

Lời sở cầu ký thác hồn thanh

Trăm năm đức hạnh năng hành

52192. Chư Thiên dẫn dắt đường lành… hướng lên

Lòng chí nguyện đừng nên xao lãng

Tu phải tin đừng chán mới tu

Đừng nghe lời mật ma rù

52196. Trí Tâm đừng tính cắc xu, gian lòng

Tu dể quá! Sao không làm được

Phật kề bên… ta rước dể mà!

Dồn tâm tưởng niệm Di Đà

52200. Trau tria lục tự, đậm đà tâm an.

(còn tiếp…)