GIỚI THIỆU SÁCH

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

ĐẠO TÂM ÁNH VÀNG

Khuyến Tu

(Bộ 1)

Nhân kỷ niệm ngày thế giới : 7 tỉ người

Thơ xin gửi lời chúc:

Mơ ước con người tu thiện tâm

Nhân loại trên quả đất đoàn kết, chung sống hòa bình

Làm cho trái đất sạch và xanh tốt hơn

Để đón nhận những kỷ nguyên – Đời mới tiếp theo – Tiến ra ngoài vũ trụ

Giao lưu cùng với chư thiên, các loài siêu văn minh và học hỏi

CN 23/10/2011

NGUYỄN XUÂN BÌNH 

Bản Quyền Tác giả