Khoa Học,  Thơ Xuân Bình

Túc Sự Người Ngoài Hành Tinh

Người đâu mà lạ mà kỳ
Mình cao hai thước, làng mi xanh dờn
Mũi dài tai dĩnh đầu trơn
Mắt sao sáng quắt,lưng tròn vai vuông
Chân đeo móng vuốt hài cong
Tay dài chấm đất ngón thòng quá gang
Thở hơi rung tiếng nhịp đàn
Nói cười kim khí tựa ngàn tiếng chim
Đến tôi thường đến giữa đêm
Đêm rằm mồng một Người thường tới lui
Đưa tôi đi mấy cửa trời
Bằng con thuyền sáng xanh ngời ánh sao
Xứ người nhà cửa lầu cao
Đường âm dưới đất , đường hào trên không
Xe bằng những quả cầu hồng
Bi ngoài trơn trợt trong nằm êm ru
Không xăng mà cũng không dầu
Vút theo ánh sáng nhiệm mầu vô biên
Không gây nên những tiếng ồn
Trôi đi trong những đường hầm sáng chang
Tháp nhà đỉnh phát hào quang
Phát ra mã số xe vàng vút bay
Ruộng vườn trên những đám mây
Hoa thơm cỏ lạ tựa mười tựa trăm
Họ làm ra những mặt trăng
Cái tròn cái khuyết cái nằm đỉnh chuông
Mặt trời sáng chiếu chỉnh luôn
Từ trong ngọn tháp chói nguồn ánh quang
Họ rằng “đây khát trần gian
Đây là thế giới đất vàng lung linh
Còn tôi ở quả đất xanh
Năng lượng thu được xung quanh mặt trời
Đừng khoang lòng đất lấy dầu
Sau này sẽ nổ nhiễm hơi độc tà
Hủy hoại tầng sống chúng ta
Loài người bị diệt không còn bao lâu
Họ rằng : khẻ bảo dạy tôi
Đem lời đã thấy để mà khuyến chung
Nhớ cho lòng đất giữ yên
Muốn có năng lượng hướng lên mặt trời
Làm dây nhiệt dẫn khắp nơi
Thu năng lượng nóng mặt trời phát ra
Trạm thu đặt ở cách xa
Mặt trăng là chỗ để mà tiếp thu
Chuyển về trái đất trọng từ
Bằng sóng phân tích báo về điểm giao
Đỉnh non được gắng máy sao
Chép thành hạt hạch đổi trao chu kỳ
Từ đây mã hóa được bi
Ống quang nhiệt hạch xe đi nhẹ nhàng …
Bút ghi ký sự để bàn
Thời nay người mới tập làm văn minh
Chừng nào người được trí minh
Bi theo ánh sáng mới tinh nhiệm mầu
Mỗi người là mỗi quả châu
Ý chơi vũ trụ tóm thâu tức thì
Vào xe phân hạch dịu kỳ
Nhanh hơn ánh sáng gấp đôi ba lần
Lăng trong đường sáng hào quang
Dáng xe chuyển dịch bóng trang giọt dầu
Từ xa máy tổng hợp rồi
Định dạng có sẵn chốn nơi muốn vào
Bên rìa vũ trụ ngàn sao
Muốn đi muốn đến ra vào tự nhiên
Xe bi năng lượng truyền tin
Lao nhanh sẽ nối một vầng hào quang
Giữ lâu không lạc đường vàng
Xe sau tiếp bước dọc ngang sáng ngời
Lượng năng khởi thủy mặt trời
Đi xa sẽ nhận nhiều trời lượng năng
Hộp bàn hội chốn mặt trăng
Nơi mà sẽ đặt bảng doanh con người
Máy phân phản vật chất này
Cùng máy tổng hợp nơi này mới minh
Sau sẻ tiếp người hành tinh
Học cho thông suốt cái nhìn nghĩa xa
Họ bảo : bạn cùng chúng ta
Và dạy hiểu biết để mà kết giao …
Tôi thường nằm mộng chim bao
Hay là ký bút để sau người cười ?
Thật ra tôi chẳng hiểu tôi
Đêm mơ mộng thấy chiêm bao lạ thường
Tôi không ham chuyện phi thường
Mà sao cứ mãi vấn vương bóng hình
Người hành tinh – Người hành tinh
Tôi thường gặp mặt đêm rằm sáng trăng
Người luôn khuyên tôi nhớ rằng :
Muốn vào thế giới văn minh
Công thức siêu hạch phải tinh thuộc lòng
C lớn , c nhỏ n bình ( β = C x cn )
Cứ theo tiếp bước văn minh mới mầu
Đường lên thẳng tắp cõi trời
Biết bao sự sống đổi dời xiết bao
Loài lùn, mập, bé ,thấp ,cao
Giao lưu sinh vật đổi trao giống loài
Đi qua hết vũ trụ này
Tiếp vũ trụ khác không đầy mươi năm
Mới có cơ hội tiếng lên
Đi bằng ánh sáng bi theo đường hầm
Êm ru không tiếng rì rầm
Chỉ nghe vi vút bay dần vào mơ
Tôi xin viết lại vần thơ
Mong sau hậu duệ mà tơ tưởng lòng
Đầu song trăng dởn thu phòng
Tôi vin ánh sáng đường hầm dạo chơi…