Khuyến Tu Tâm

Công ơn Cha Mẹ (Hiếu thảo nhi)

Như câu chuyện thờ cha kính mẹ

Trách nhiệm mà nhiều kẻ vẫn quên

Chữ hiếu quên điều không nên

25164. Nợ sanh ơn dưỡng chẳng đền khổ a!

Ai bất hiếu, trời xa vẫn thấy

Bởi! Mẹ cha ai nấy ráng thờ

Mẹ cha ơn nghĩa muôn đời

25168. Công ơn sanh tợ đất trời dường bao

Con ta chết, tại sao ta khóc

Còn mẹ cha bỏ hóc nơi nao…!

Ví như…một giấc chiêm bao

25172. Còn còn, mất mất, chẳng đau lòng mà

Bất hiếu tội đâu là chuộc được

Chửi mẹ cha hỗn xược đầy vơi

Dẫu có lạy Phật suốt đời

25176. Trọng tội bất hiếu Phật Trời đâu tha

Mang thai chịu cực qua ngày tháng

Chín tháng cưu mang ráng đợi chờ…

Banh da xẻ thịt, đau ôi!..

25180. Sanh ra đỏ lói đầy vơi tháng ngày

Dòng sữa mẹ tiếp ngay cuộc sống

Khi ốm đau mẹ nóng lòng thương

Công ơn cha cũng khổ dường

25184. Hợp nuôi con trẻ náu nương dạn dày

Theo năm tháng đổi thay hình dạng

Sự thương con chẳng quản nhọc nhằn

Công ơn dưỡng dục song thân

25188. Công cha nghĩa mẹ sánh bằng non cao

Đường vạn dặm trần lao khổ ải

Nhịn miếng ăn để lại cho con

Thân gầy sức đuối háo mòn

25192. Mong sao con lớn, con khôn với đời…

Ngày tất tả đêm thâu thức trắng

Câu ru hời canh vắng… giấc nồng

À ơ! Tay mẹ bế bồng

25196. Mùa hương lộc thắm ấm lòng thương yêu

Cha mẹ dành tình yêu con trẻ

Lời cho ai…thấm thía cùng chăng?

Tội chi niệm Phật xóa dần

25200. Nhưng tội bất hiếu khó thân chuộc đền

Ráng thức tâm đừng quên lời dạy

Khá mau mau hối cải tội mình

Giác ngộ cho kịp siêu sinh

25204. Làm con hiếu thảo đẹp tình Thầy Me

Đừng e ngại quỷ đe ma níu

Còn mẹ cha ráng hiếu thảo ngay

Trăm năm trái khổ dạn dày

25208. Công ơn cha mẹ từ nay khắc lòng…

Chung một gốc chung mầm khởi thủy

Làm người sao chẳng nghĩ chút tình

Bước dài trong kíp vô minh

25212. Gây đời lộn ngược,… con kình tố cha

Có lắm cảnh gia mà lụy đổ

Sanh bầy con cứng cổ cứng đầu

Làm cho cha mẹ buồn rầu

25216. Nuôi con khôn lớn còn hầu bên con

Đời lộn kiếp ai bòn nhiều đức

Hoặc giả ai nghi thức tu hành

Được sanh ra đám con lành

25220. Con hiếu sẵn dành cho kẻ tròn tu

Thuở nhỏ bé mẹ ru mẹ hát…

Khi lớn lên hoạt bát tuổi đời

Khá nhớ hai chữ tôn thờ

25224. Thờ cha kính mẹ đúng lời Thầy khuyên

Dòng sữa mẹ triền miên cơ thể

Sự dưỡng nuôi đâu kể thời gian

Công cha, nghĩa mẹ cưu mang

25228. Nuôi con cực khổ, gian nan tuổi đời

Con hiếu thảo vâng lời cha mẹ

Chữ hiếu ân cặn kẽ lời Thầy

Làm con hiếu thảo phải đầy

25232. Vâng lịnh Phật Thầy sau dể tu thân

Ai cũng phải một lần côi cút

Vành khăng tang tiếp xúc cuộc đời

Còn cha còn mẹ, sướng ơi?

25236. Mất cha, mất mẹ cuộc đời cô đơn

Đủ lý trí thiệt hơn phân định

Đây là lời thánh lịnh đừng quên

Hiểu rồi, ta ráng tu nên

25240. Thế gian cõi tạm đâu bền dài lâu

Ngày tân thế trái sầu sắp rụng

Văn minh đời tính đúng chẳng sai

Bởi nên Thầy khuyến tu ngay

25244. Niệm câu lục tự họa may hồn tồn

Ráng mà vượt qua trôn thế cạn

Ráng mà tu thoát nạn Ta bà

Như trẻ con thích món quà

25248. Mong chờ cha mẹ đường xa trở về

Nay, khôn lớn tuổi kề tóc bạc

Hướng đường tu giải thoát nghiệp trần

Vay chi…thêm cực bổn thân

25252. Nợ kia ráng trả lần lần hồi qua

Đây pháp diệu Di Đà truyền lại

Ráng tâm chay mở đại từ bi

Thương dân, Thầy biết nói gì…!

25256. Thầy nhắc hai chữ tu trì, yên an

Tâm y Đạo Ánh vàng mở ngõ

Truyền chúng sanh lớn nhỏ y lời…

Tin Chúa, tưởng Phật, nhớ Trời

25260. Khá năng hành đức vượt bờ bến mê

Đời đắm khổ ngủ nghê chi mãi

Không nghe Thầy còn cãi mẹ cha

Tham tranh máu lệ chan hòa

25264. Nồi da xáo thịt quỷ tha phách hồn

Mê mồi quỷ mất khôn trí lự

Dẫm đường tà ác trữ oằn vai

À ơi! Mai mốt một mai

25268. Tròn câu hiếu đức triển khai bi từ

Đó là luật trừ bù nghiệp nợ

Huống chi là cách trở giang san

Nồi da xáo thịt, ngỡ ngàng

25272. Giết nhau bởi tánh bạo tàn phân chia

Gây cho cuộc đầm đìa máu lệ

Bởi tham sân chẳng kể giống nòi

Để cho ngạ trượt đua dòi

25276. Hơn thua gây mãi, hại đời lẫn nhau.

Đưa nhân loại lâm vào tội lỗi

Biết chừng nào cứu rỗi ăn năn

Mãi gieo thảm cuộc tranh dành

25280. Quên câu đạo nghĩa, quên tình anh em

Thời loạn pháp đời quen gây gỗ

Phật hết lòng phổ độ chúng sanh

Ai lòng chữ hiếu cho lành

25284. Phật Thầy chứng huệ pháp danh đạo nhà

Lòng tráo trở không mà tự giác

Đạo thật lời chất phác thốt ra

Trò nào bất nghĩa mẹ cha

25288. Sẽ là dể gặp quỷ ma nó rù

Tâm thuần đạo, tâm tu chân chính

Xua đuổi mưu suy tính hại người

Dù khổ vẫn nở nụ cười

25292.Tâm lành tánh thiện làm người hiếu nhi

Nay, Thiên hướng Vô Vi khai lối

Phật duy trì tiếp nối nhân sanh

Lựa người kiểm thế hiền lành

25296. Tứ ân hiếu thảo đạo rành mới nên

Đời thạnh trị cung tên xếp lại

Để cho dân mềm mại tu trì

Hạ kỳ thiên vạn biến di

25300. Khoa học kiểm thế trị vì chúng sanh

Vừa đúng lúc phân tranh gấp bội

Nhóm hung hăng nghe gọi văn minh

Tiếp lời hưởng ứng đậm tình

25304. Ham theo sống mới, quên đình chùa xưa

Không tin tưởng muối dưa chay lạt

Mãi chạy theo canh bạc suốt thâu

Thị dục, ái dục đứng đầu

25308. Thế gian điêu đứng bởi câu mất nguồn

Chân vướng víu theo tuồng sống bịp

Tâm vọng cầu thỏa dịp ăn chơi

Thẳng tay ác dạo tội đời

25312. Chẳng quan tâm đến những lời từ bi

Thích cuộc sống sân si đâm chém

Đâu biết rằng…tự ném hồn ta

Tạo chi cảnh máu lệ sa

25316. Gây nhiều tội lỗi đường Cha khó về

Tỳ vết đó…trăm bề hồn khó

Sầu vương lên ngọn cỏ gió đùa

Dư tiền vay mượn phép bùa

25320. Ẻo trù người chết chẳng chua tâm mình

Bỏ cha mẹ điêu linh khổ ải

Đem bạc tiền nuôi Sãi, nuôi Sư

Mồm luôn nói chuyện đức dư

25324. Chửi cha mắng mẹ không từ nghĩa câu

Giả theo đạo mong hầu ấm dự

Rước bùa theo hốt của cướp nhà

Quên câu trên thuận dưới hòa

25328. Anh em ruột thịt vẫn mà hại nhau

Tay cắt tay đớn đau mặc kệ

Ruột cắt ruột thây kệ cứ làm!

Tội làm dạ chịu đành cam

25332. Tù đày khổ ải, trần phàm thấm chi!

Chừng thác xuống âm ty mới rõ

Đọa triền miên chớ có than thầm

Muôn đời trong ngục tối tăm

25336. Không phải trần thế tù nằm tù ca…

Tù thế gian còn mà dể thở

Có tiền lo… sớm ở tối về

Đa ngân phá lệ, luật chê

25340. Còn tù âm phủ não nề rên than

Tội chất chứa trần phàm sao hết

Mê theo tà chôn chết mẹ cha

Lòng chai dạ sạn tâm ma

25344. Sống thua thú vật thiết tha nỗi gì ?

Nghiệp ác đáo mặc thì níu kéo

Dục việc làm móp méo lương tâm

Sau cơn mê dại tủi thầm

25348. Đua chân ngục tối chan dầm lệ niêm

Cuộc thảm thảm triền miên lai lán

Chữ hiếu trung khó chạm tâm hồn

Mặc cho đời tại vùi chôn

25352. Lá lay cành cội ba bôn bước đời

Ơn sanh dưỡng như trời với biển

Phận làm con chẳng kiểm tâm từ

Trăm năm uổng kiếp làm người

25356. Sống không hiếu thảo ác dư tâm mòn

Bể trầm mê bão dồn sống dập

Sức hơi tàn cập rập rên than

Xác chà thống khổ dầm chan

25360. Phút lâm chung vẫn túi tham không rời

Phật hỉ xả mặc đời hung dữ

Phật xử khuyên bỉ xử công bằng

Nếu ai tưởng Thánh mến Thần

25364. Tin Trời tưởng Phật trải thân tu hiền

Lời kinh bút Thầy khuyên ráng nhớ

Sống thẳng ngay ăn ở hiền hòa

Khỏi cần tìm Phật đâu xa

25368. Thờ Cha kính Mẹ Phật gia trường tồn

Tiếng ru hời… ôm con mẹ hát

Khi lớn lên hoạt bát tuổi thơ

Bỏ đi năm tháng dại khờ

25372. Mong con kết tóc duyên tơ với đời

Đêm sương lãnh khung trời thu khuyết

Lời khuyến tâm ai thiết vin theo

Cái thân tựa thể chiếc bèo

25376. Không thân hồn lạc vạn đèo mộng du

Được làm người chịu tu rồi đó

Tu là hành chịu khó sửa tâm

Một ngày bước đạo một gần

25380. Hiếu trung hai chữ tập lần thành quen

Tiên học lễ khá khen trong dạ

Hậu học văn hợp mạ Từ Bi

Theo nguồn giáo lý mà đi

25384. Điển kinh tu tắt Hạ kỳ là đây

Đừng ngại cuộc một ngày bi đát

Quyết lòng tu! Dù thác cũng tu

Trăng lu bởi áng mây mù

25388. Người mê tâm bởi hận thù ghét ghen

Tranh ngạnh mãi thành quen tật xấu

Ác mưu nhiều cào cấu lẫn nhau

Quên câu núm ruột cọng rau

25392. Lòng chai dạ sạn một tàu oan ương

Vững đức tin chấp hương tâm niệm

Đừng mê mồi quyến luyến ngõ ma

Cùng trong bể trượt Ta bà

25396. Nguyện lòng báo hiếu mẹ cha đáp đền

Chửi mẹ cha đừng nên lạy Phật

Đánh mẹ cha tội chất hơn non

Mẹ cha đâu nỡ bỏ con

25400. Con bỏ cha mẹ héo don tuổi già

Tội bất hiếu khó mà chuộc được

Dẫu tạo nhiều đại phước, khó qua

Can tội bất hiếu mẹ cha

25404. Vô chùa lạy Phật ai mà chứng cho

Bỏ mẹ cha chuyến đò dể trễ

Đò của Thầy đáo để tứ ân

Ai không hiếu thảo mẫu thân

25408. Đường đêm tăm tối ráng lần mà đi

Chữ Nam Mô A Di Đà Phật

Ai là người tâm đặt hiếu tròn

Dẫu không tu, hiện sống còn

25412. Thuyền Thầy vẫn rước vuông tròn hiếu nhi

Thiểm cõi mười Diêu Trì Thánh Mẫu

Hiếu thảo tròn dù dẫu tội chi

Mẫu vẫn cứu vớt khó nguy

25416. Mẫu vẫn quỳ lạy Phật thì xin tha

Mất Mẹ Cha thật là khó kiếm

Quên dưỡng sanh chớ niệm Phật gì?

Mẫu thương ai trọn hiếu nhi

25420. Tứ ân hiếu thảo ưu thì nhứt câu

Kẻ hiếu thảo sở cầu điều đặng

Chúa, Phật, Trời tiến dẫn chẳng sai

Hạ kỳ câu chuyện trần ai

25424. Loại người bất hiếu hiện nay như rều

Phật Trời dành một chiều cô độc

Tợ như cây khô gốc úa sầu

Dẫu tròn đức phúc gom thâu

25428. Vẫn tội ngập đầu bởi bất hiếu nhi

Không tu tâm khó tri thức được

Người có tu dể vượt bể trầm

Tròn đạo hiếu tránh lỗi lầm

25432. Hạnh hiền phước đức dọi tâm sáng ngời

Có những kẻ chán đời tìm Phật

Bỏ mẹ cha khổ khắc đói no

Phật nhà mà chẳng biết lo

25436. Đi tìm Phật núi ráng bò đèo hang

Theo lộ diệu ánh vàng thiên hướng

Mang đầy lòng tín ngưỡng vị tha

Tu mau khá tiệp đường Cha

25440. Đừng chồn gối mỏi quỷ ma nó rù

Tu là sửa, đền bù nghiệp nợ

Thời gian không chờ đợi Ta bà

Đầy lời Phật, Chúa, Thánh, Cha

25444. Khuyên chung sanh chúng ráng mà tu tâm

Dẫu bao năm Cha tầm vẫn được

Bao kiếp chầy Mẹ rước khó gì!

Đừng để ma quỷ nó trì

25448. Ma quỷ trì níu lấy gì…kiếp lai

Nợ sanh dưỡng hình hài máu đó

Của Mẹ Cha mới có ngày nay

Làm con hiếu thảo nhớ hoài

25452. Cù lao dưỡng dục đừng phai tâm mình

Nay Thầy chuyển bút kinh chỉ lại

Niệm Nam Mô ngồi tại gia cơ

Vững tin Thuyền Đạo Thầy chờ…

25456. Mẹ Cha đành bỏ, Phật Trời tìm đâu?

Một con sâu làm rầu canh cải

Con làm tội cha phải khó khăn

Ngày đêm mẹ phải băng khoăn

25460. Dưỡng nuôi sanh trẻ nhọc nhằn bao la

Con hung dữ mẹ cha đau khổ

Bởi làm con hiếu cố đáp đền

Trần mê lầm phải bịnh quên

25464. Sống không hiếu thảo đâu bền tương lai

Công sanh dưỡng nào ai triệt thấu

Nợ ba sinh Thầy giấu chi Thầy

Còn trời, còn nước, còn mây

25468. Còn gây giồng giống lời này đừng quên

Ta hiện đây ghi tên đánh dấu

Không mẹ cha khó đậu thai đời

Bể trầm lặn hụp đầy vơi

25472. Tròn câu hiếu thảo cho đời thêm xanh

Nhà gắng kết em anh giềng mối

Điển Vô Vi chiếu dọi đạo tràng

Vạn chiều một khắc thời gian

25476. Vạn đời nghiệp trải chứa chan nỗi niềm

Đất khô nước khó ghim mầm giống

Mọi chúng loài sự sống lưu tồn

Mẹ cha gắng kết chồi con

25480. Con không thảo hiếu sao còn nghĩa nhân?

Chữ từ bi khuyến trần lánh dữ

Dạy cho đời tích trữ thiện hiền

Dạy cho đời biết cội nguồn

25484. Công ơn cha mẹ luôn luôn nằm lòng

Đường rong rủi trần hồng mưa gió

Vững bước chân gắng bó đức tin

Theo đường sen Phật còn in

25488. Làm con phải biết giữ gìn đạo gia

Đừng trửng giỡn theo tà nguy hại

Tánh biếng lười cự cãi không nên

Khá mau lập hạnh đáp đền

25492. Trau thân học Đạo cho bền nghĩa tu

Tu sẽ được Thầy bù Phật hưởng

Được quà thiên khen thưởng đẹp lòng

Được nghe lời pháp giáo tông

25496. Nguồn hương tắm mát dòng sông cuộc đời

Con khôn ngoan nghe lời Thầy Mẹ

Tuổi lớn lên ắt sẽ nên người

Diệu mềm là tánh tốt tươi

25500. Hiền lành là tánh trữ dư đức dày

Việc gì khó không nài, không nạnh

Vẫn tham gia mọi cảnh môi trường

Tràng đầy nhuệ khí yêu thương

25504. Lòng vui phấn khích nhún nhường lời trao

Lời thân thiện đón chào hảo mến

Chuyện ngoài tai rác rến bỏ đi

Làm con luôn nhớ khắc ghi

25508. Siêng năng tu học là đi đúng đường

Đừng quen tánh xem thường đạo lý

Không quan tâm để ý nghĩa tình

Chỉ biết sống cho riêng mình

25512. Dìm thân bể trượt u minh ngập tràng

Tham dục xúi ác gian quả đắc

Đắm mê mồi dể mắc vì mồi

Dính đòn câu móc than ôi!

25516. Phó cho thần xác nổi trôi mặc đời

Kinh từ bi truyền lời pháp đạo

Dạy đời lành hoàn hảo âu ca

Trẻ thơ tay dắt lão già

25520. Tứ ân hiếu thảo nhà nhà chung vui

Đời thạnh trị trau trui đức hạnh

Cảnh thế gian bì sánh Thiên Đàng…

Trải qua bao cuộc ngỡ ngàng

25524. Khóc đời mạt pháp lệ tràn đầy mi

Còn cha mẹ một ngày là quý

Mẹ cha qui như bí đứt dây

Con ơi ! Ráng hiểu nghĩa này

25528.Tu hành là đó lời Thầy Mẹ khuyên

Đời trải cuộc nỗi niềm cơ cực

Vẫn trì tu giác thức cho thanh

Hiếu trung đạo nghĩa rõ rành

25532. Người tu luôn nhớ dụm dành dưỡng tâm

Tu là hạnh phước phần cũng đó

Phận làm con chịu khó năng hành

Đừng vì tham mộng đua tranh

25536. Bỏ quên đạo hiếu giựt dành cấu nhau

Cuộc sanh tử trước sau ai biết

Hiện sống đời nhứt quyết tâm tu

Thượng thiên có luật bù trừ

25540. Cho người hiếu đạo bi từ sắc son

Khá nhủ tâm mà bòn việc thiện

Sức trẻ trai đừng có biếng lười

Trải công thiện nguyện giúp người

25544. Trau tria ánh đạo rạng ngời tương lai

Tu là đó! Cho ai tu vững

Cứ niệm Phật! Phật chứng khó chi

Thì đâu cần vội quy y

25548. Bỏ cha, bỏ mẹ mà đi tu hành

Chữ hiếu thảo cho thành mới được

Bước hành tu tạo phước, tạo hiền

Rảnh giờ ghé gắm chùa chiền

25552. Thắp hương nguyện niệm cúi xin Phật Thầy

Xin cha mẹ sống đời phước bảo

Lo chu toàn hiếu đạo đông đầy

Con ơi! Ghi nhớ lời Thầy

25556. Tu hành là đó! Ráng gầy thiện duyên

Dù sóng gió, ngửa nghiêng gió sóng

Cứ yên lòng gieo giống từ bi

Có tu khổ mới thoát ly

25560. Thiên Hoa mở hội chung quy nghĩa này

Dùng chuyện ác để vay danh tước

Tham, sân, si, cứ bước quen đường

Để cho cha mẹ sầu vương

25564. Quên câu đạo nghĩa thẳng đường quỷ ma

Bỏ đi những lời cha nghĩa mẹ

Để mẹ cha quạnh quẻ cô đơn

Thiện không có, ác lại hơn

25568. Thì chừng nao mới thoát cơn đọa đày?

Lòng từ bi hẳn rày giữ mãi

Chữ Di Đà đâu phải cực mua

Nam Mô ! Ta ráng thi đua

25572. A Di Đà Phật theo mùa Như Lai

Lời giáo lý lòng đầy quảng đại

Chỉ giác tha nghĩa dạy bi từ

Tu là đó bớ người ơi !

25576. Tròn câu hiếu thảo thảnh thơi tâm mình

(còn tiếp…)